DISCUS HOUSE ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG

Ngày đăng: 21-08-2019 09:14:33

Với truyền thống tương thân tương ái, san sẻ những khó khăn với cộng đồng đã được vun đắp từ nhiều năm qua, Discus House luôn dành một phần ngân sách cho các hoạt động từ thiện, thăm và tặng quà cho người nghèo, người già neo đơn. Đây là những hoạt động thường xuyên của công ty với mong muốn góp sức cùng cộng đồng xã hội chăm lo cho những trường hợp khó khăn, những mảnh đời bất hạnh.

Discus House Đồng hành cùng các gia đình khó khăn

Discus House Đồng hành cùng các gia đình khó khăn