8 TIÊU CHÍ CHỌN CÁ DĨA ĐẸP

Lựa phải Cá Dĩa không như ý là điều xảy ra khá phổ biến. Thông thường, mọi người bị cuốn hút bởi màu sắc, hoa văn hay đốm của dòng cá mà bỏ qua...

19 TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN CÁ DĨA ĐẸP DỰ THI

Thực tế, tuyển chọn Cá Dĩa tham dự triển lãm không đơn giản chỉ là việc “lựa cá” mà là một quy trình bao gồm nhiều công đoạn khắt khe nhằm tìm kiếm...