KỶ THUẬT THAY NƯỚC CHO CÁ DĨA

Cá Dĩa là một loại cá có yêu cầu rất cao đối với chất nước, chúng rất mẫn cảm với sự thay đổi của chất nước, vì thế khi nuôi dưỡng cần phải...

XUẤT XỨ VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI CỦA CÁ DĨA

Cá Dĩa được phát hịện vào năm 1840 bởi một nhà ngư học người Áo – Tiến sĩ Johann Jacob Heckel. Quê hương của Cá Dĩa là các vùng nước trũng, tù đọng...

NHU CẦU CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG NUÔI CÁ DĨA

Để đề phòng sự hình thành các chất độc hại này, cần tăng cường hàm lượng oxy hoà tan trong nước để thúc đẩy quá trình phân hủy hiếu khí của các vi...

KỶ THUẬT NUÔI CÁ DĨA

Cá Dĩa là loài cá có giá trị và rất nhạy cảm do đó sử dụng nước sông để nuôi cá cần có ao (bể) lắng và lọc kỹ để nước thật trong. Sau đó cần...